ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ

 

VETCARE
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ IN VITRO - ΕΜΒΟΛΙΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ

AQUAHEALTH
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

 

Azamethiphos 50% w/w

ΕΞΩ - ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ

Φύση, σύνθεση:    Υδατοδιαλυτή σκόνη που περιέχει 50% w/w azamethiphos.

Ενδείξεις:    Το Salmosan ενδείκνυται για τον περιορισμό και την θεραπεία των προσβολών από παρασιτικά αρθρόποδα-οστρακόδερμα (π.χ. κωπήποδα, ισόποδα), τα οποία κοινώς αποκαλούνται ψείρες και παρασιτούν προσκολλώμενα στα βράγχια, στο δέρμα ή στην στοματική κοιλότητα των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.

Στις "ψείρες" περιλαμβάνονται τα γένη: Lepeophtheirus, Ergasilus, Caligus, Lernanthropus, Gnathia, Anilocra, Emetha, Nerocila, Ceratothoa. Το Salmosan χρησιμοποιείται στον σολωμό (Salmo salar) και στις Μεσογειακές ιχθυοκαλλιέργειες τσιπούρας (Sparus auratus) και λαβρακιού (Dicentrarchus labrax).

Ενδείκνυται επίσης και κατά των μονογενών τρηματωδών σκωλήκων, είτε αιματοφάγων, είτε όχι, που παρασιτούν στα βράγχια των ψαριών εκτροφής. Περιλαμβάνονται τα είδη Sparicotyle chrysophrii, Furnestinia/Lamellodiscus echeneis (στην τσιπούρα), Diplectanum aequans (στο λαβράκι).

Συσκευασία: 5 φάκελοι των 20g ή 5 φάκελοι των 100g ανά χάρτινη συσκευασία.

 

Ισοπόδωσις τσιπούρας (Ceratothoa oestroides)

Βράγχια λαβρακιού προσβεβλημένα από το κωπήποδο (Lernanthropus Kroyeri).

Sparicotyle chrysophrii.

Diplectanum aequans.

Furnestinia echeneis.

 

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:

·      Προετοιμασία του ιχθυοκλωβού: Το δίχτυ του κλωβού ανασύρεται μέχρι βάθους περίπου 2-3 μέτρων και περιβάλλεται από πλαστικό μουσαμά -σάκο. Το απομονωμένο βάθος προσαρμόζεται ώστε ανάλογα με την επιφάνεια του κλωβού, ο όγκος του λουτρού να απαιτεί ακέραιο αριθμό φακέλων Salmosan.

Απαιτείται συνεχής παροχή οξυγόνου στο σάκο, ώστε να εξασφαλίζονται επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου τουλάχιστον 7mg/l καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας.

·      Το προϊόν χορηγείται στο νερό των εγκλωβισμένων ψαριών μετά από αρχική πυκνή διάλυσή του σε αποσταγμένο νερό, ως εξής:

Κάθε φάκελος Salmosan περιέχει υδατοδιαλυτή σακούλα με το προϊόν. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κλωβού, μέχρι 100g σκόνης Salmosan (5 φάκελοι των 20g ή 2 φάκελοι των 100g), ανοίγονται και οι περιεχόμενες σακούλες τοποθετούνται από την προηγούμενη μέρα (και έως 48 ώρες πριν από τη θεραπεία των ψαριών) σε περίπου 5 λίτρα αποσταγμένου (απιονισμένου) νερού εμπορίου, μέσα σε ευρύστομο πλαστικό μπιντόνι που σφραγίζει με βιδωτό πώμα και έχει έντονη σήμανση (το προϊόν είναι επικίνδυνο).

 

 

Κάθε φάκελος περιέχει εσωτερικά υδατοδιαλυτή σακούλα με το προϊόν, η οποία τοποθετείται στο νερό χωρίς να ανοιχτεί.

 

Το αρχικό διάλυμα Salmosan ανακινείται επί 5 λεπτά και στη συνέχεια αραιώνεται σε άφθονο θαλασσινό νερό κατά βούληση και προστίθεται στον σάκο με τα απομονωμένα ψάρια σε πολλαπλά σημεία, ώστε να εξασφαλισθεί ομοιογενής ανάμιξη με το νερό του σάκου.

·      Διάρκεια αντιπαρασιτικού λουτρού: 30-45 λεπτά.

·      Δοσολογία Salmosan: 0,2-0,6 g/m3 (0,2-0,6 ppm), που αντιστοιχεί σε 0,1-0,6mg azamethiphos ανά λίτρο νερού. Πρακτικά απαιτείται ένας έως τρείς φάκελοι των 20g Salmosan για κάθε 100m3 νερού με ψάρια εγκλωβισμένα σε σάκο με συνεχή αερισμό.

Η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος, σύμφωνα με τον ωφέλιμο όγκο νερού στον σάκο, υπολογίζεται στον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα και με τον τύπο και μέγεθος των κλωβών:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΩΝ

 

 

Κλωβός τύπος/μέγεθος

Επιφάνεια (m2)

Βάθος σάκου
(
m) *

Όγκος νερού (m3)

Salmosan
(g)

Φάκελοι

7m x 7m τετράγωνος

49

2,0

100

20-60

1-3 x20g

40m περίμετρος

127

2,4

300

60-180

3-4 x20g + 1 x100g

60m περίμετρος

286

2,8

800

160-480

1-4 x20g + 1-4 x100g

80m περίμετρος

510

2,0

1000

200-600

2-6 x100g

90m περίμετρος

645

2,5

1600

320-960

1-3 x20g + 3-9 x100g

100m περίμετρος

796

2,5

2000

400-1200

4-12 x 100g

* Ενδεικτικό βάθος σάκου, ώστε να στρογγυλοποιείται η απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου.

 

Για τον περιορισμό του στρες των χειρισμών, τα ψάρια πρέπει να είναι νηστικά, με άδειο πεπτικό σωλήνα. Τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό και η εν γένει συμπεριφορά των ψαριών πρέπει να ελέγχονται συνεχώς. Σε περίπτωση προβλήματος, βυθίζεται ή αφαιρείται αμέσως ο σάκος.

Μετά το τέλος της ημίωρης ή 45λεπτης θεραπείας, αφαιρείται ο σάκος και αποκαθίσταται το κανονικό βάθος στο δίχτυ του κλωβού.

Πρόσθετες οδηγίες:    Το Salmosan δεν χρησιμοποιείται προληπτικά, αλλά μόνον θεραπευτικά.

Τα μέτρα εναντίον της "ψείρας" στους κλωβούς θαλάσσης αποσκοπούν κυρίως στην μείωση των ώριμων αναπαραγόμενων παρασίτων μεταξύ των εκτρεφόμενων ψαριών, οπότε, προτεραιότητα δίδεται στα ψάρια-φορείς ώριμων παρασίτων. Τα λουτρά επαναλαμβάνονται περιοδικά στις κατάλληλες εποχές (άνοιξη, καλοκαίρι). Η στρατηγική πρέπει να αποσκοπεί στην επιβράδυνση του ρυθμού επαναπροσβολής των ψαριών, με όσο το δυνατόν λιγότερα λουτρά, αλλά στο σωστό χρόνο.

Επισημάνσεις, χρόνος αναμονής:      Τα ψάρια θεωρούνται κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση εάν παρέλθουν τουλάχιστον 24 ώρες μετά το αντιπαρασιτικό λουτρό. Να μην υπερβάλλεται η συνιστώμενη δοσολογία. Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις με άλλες φαρμακευτικές ουσίες.

Προφυλάξεις:     Μόνον για κτηνιατρική χρήση. Χορήγηση υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Προφυλάξεις για τον χρήστη:    Το προϊόν ανήκει στις οργανοφωσφορικές ενώσεις και είναι υψηλού κινδύνου δια της πεπτικής οδού. Η επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Εισπνοή του μπορεί να ερεθίσει τους βλεννογόνους των αναπνευστικών οδών. Είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών ενδυμάτων, μάσκας προσώπου μιάς χρήσης, αδιάβροχων γαντιών και προστατευτικών γυαλιών. Απαγορεύεται το κάπνισμα, το φαγητό ή το ποτό κατά τη διάρκεια της εργασίας. Σε περίπτωση επαφής να ακολουθεί άμεσα πλύση με άφθονο νερό και σαπούνι. Μετά την εργασία να πλένονται καλά τα χέρια αλλά και τα προστατευτικά ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν συμπτώματα, συνιστάται επείγουσα προσφυγή σε ιατρική βοήθεια.

 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις:    Το πυκνό προϊόν βλάπτει τη θαλάσσια πανίδα. Να αποφεύγεται η άσκοπη είσοδός του στο θαλάσσιο περιβάλλον και η απόρριψή του ή των περιεκτών του σε υδατοσυλλογές. Η δράση του εξασθενεί και εκμηδενίζεται όταν διαλύεται σε μεγάλη ποσότητα νερού, όπως π.χ. στη θάλασσα με κυματισμό και ρεύματα.

 

Συντήρηση:   Αποθήκευση σε θερμοκρασία μέχρι 25ºC, σε ξηρό χώρο. Η φιάλη με το πυκνό διάλυμα να σφραγίζεται μέχρι να χρησιμοποιηθεί εντός δύο ημερών.

Νομοθεσία:    Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΚΛΩΒΟΙ)

Ακτίνα (R); Βάθος (H);

Διάμετρος (D) = 2xR

Περίμετρος (C) = 2xΠxR = 6,28xR

Ακτίνα (R) = C/(2xΠ) = C/6,28

Εμβαδόν επιφανείας (S) = ΠxR2 = 3,14xR2

Όγκος (V) = SxH = ΠxR2xH = 3,14xR2xH

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

αρχή

 English

 Αρχική σελίδα
 Επικοινωνία

 Προϊόντα και υπηρεσίες για ψάρια
 Άρθρα και εκθέσεις

Σύνδεσμοι:

 Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων ιχθυοτροφίας
 Ιστοσελίδες ενημέρωσης βιολογίας και ιχθυολογίας

 

Copyright © Δρ Πάνος Βαρβαρίγγος

Απαγορεύεται η ανατύπωση ή δημοσίευση τμημάτων ή όλου του ιστοτόπου.
Κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τη χρήση του.

Αποποίηση ευθύνης:

Κατεβλήθη κάθε προσπάθεια για την αρτιότητα των πληροφοριών που περιέχονται, μέχρι την τελευταία αναθεώρηση των κειμένων. Οι πληροφορίες βασίζονται στην πρακτική και επιστημονική εμπειρία και έχουν ενημερωτικό σκοπό. Δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική καθοδήγηση.
Ο υπεύθυνος συντάκτης του διαδικτυακού τόπου αποποιείται κάθε ευθύνης που απορρέει από την λανθασμένη ερμηνεία των πληροφοριών και των σχετικών συνεπειών.


Διαφημίσεις Google