ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ

 

VETCARE
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ IN VITRO - ΕΜΒΟΛΙΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ

AQUAHEALTH
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ
(OTC)

Δράση:

Η οξυτετρακυκλίνη (OTC) είναι ευρέως φάσματος φυσικός βακτηριοστατικός παράγων. Δρά μέσα στο κυτταρόπλασμα του βακτηριακού κυττάρου και διαταράσσει την ριβοσωματική λειτουργία αναστέλλοντας την πρωτεϊνοσύνθεση, π.χ. τη σύνθεση ενζύμων των βακτηρίων. Η οξυτετρακυκλίνη είναι δραστική εναντίον των λοιμώξεων που οφείλονται σε αρνητικά και θετικά κατά Gram βακτήρια, χλαμύδιες και ρικέτσιες.

Σύνθεση σκευασμάτων:

Υδατοδιαλυτά φαρμακούχα προμίγματα (premixes) 50%, τα οποία περιέχουν ανά 1g σκόνης, 500mg Oxytetracycline HCl (περίπου 500mg oxytetracycline base) σε υδατοδιαλυτό φορέα.

Ενδείξεις:

Ευρέως φάσματος αντιβακτηριακό εναντίον αρνητικών και θετικών κατά Gram παθογόνων βακτηρίων, π.χ. Aeromonas spp., Vibrio spp., Photobacterium spp., Yersinia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Micrococcus spp., Enterococcus spp., κλπ. Είναι κατάλληλη για την θεραπεία συστηματικών βακτηριακών λοιμώξεων των ψαριών εντατικής εκτροφής.

Να προηγείται της χορήγησης έλεγχος ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα).

Αντενδείξεις, προφυλάξεις:

Δεν συνιστάται η χορήγηση προμιγμάτων οξυτετρακυκλίνης πριν και μετά τους εμβολιασμούς των ψαριών, δεδομένου ότι η οξυτετρακυκλίνη έχει ανοσοκατασταλτική δράση και αναστέλλει την παραγωγή αντισωμάτων.

Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χορήγηση OTC με σκευάσματα που περιέχουν κινολόνες (οξολινικό οξύ, φλουμεκίνη), παράγωγα φουρανίων, ενισχυμένες σουλφοναμίδες (π.χ. σκευάσματα Tribrissen, Optiprime), πενικιλλίνες (αμπικιλλίνη, αμοξυκιλλίνη). Να μη χορηγείται στα ψάρια πέραν των 12 ημερών χωρίς διακοπή.

Τρόποι χορήγησης, δοσολογία:

Τα προμίγματα OTC 50% χορηγούνται από το στόμα με την τροφή, είτε μετά από ανάμιξή τους σε ιχθυέλαιο και στη συνέχεια με την τροφή, είτε μετά διάλυση σε λίγο νερό και εμβροχή της τροφής και στη συνέχεια ελαφρά επικάλυψη της τροφής με ιχθυέλαιο ως συνδετικού (top coating).

Ημερήσιο ποσοστό διατροφής

Βιομάζα ψαριών /25kg τροφής

Oxyvet 50% σκόνη /25kg τροφής

0,5%

5.000 kg

1.000 g

1,0%

2.500 kg

500 g

1,5%

1.670 kg

334 g

2,0%

1.250 kg

250 g

Χρόνος αναμονής:

360 βαθμο-ημέρες (21 ημέρες από την τελευταία χορήγηση, εφ'όσον η θερμοκρασία του νερού δεν είναι χαμηλότερη από 17° C).

Συντήρηση, συσκευασία:

Τα προμίγματα κυκλοφορούν συνήθως σε δοχεία των 5kg και σε ενισχυμένους σάκκους των 20kg και συντηρούνται επί 36 μήνες σε ξηρό, σκιερό και δροσερό μέρος (μέχρι 25°C).
Να κλείνονται καλά οι συσκευασίες μετά από κάθε χρήση.

 

 αρχή

 English

 Αρχική σελίδα
 Επικοινωνία

 Προϊόντα και υπηρεσίες για ψάρια
 Άρθρα και εκθέσεις

Σύνδεσμοι:

 Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων ιχθυοτροφίας
 Ιστοσελίδες ενημέρωσης βιολογίας και ιχθυολογίας

 

Copyright © Δρ Πάνος Βαρβαρίγγος

Απαγορεύεται η ανατύπωση ή δημοσίευση τμημάτων ή όλου του ιστοτόπου.
Κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τη χρήση του.

Αποποίηση ευθύνης:

Κατεβλήθη κάθε προσπάθεια για την αρτιότητα των πληροφοριών που περιέχονται, μέχρι την τελευταία αναθεώρηση των κειμένων. Οι πληροφορίες βασίζονται στην πρακτική και επιστημονική εμπειρία και έχουν ενημερωτικό σκοπό. Δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική καθοδήγηση.
Ο υπεύθυνος συντάκτης του διαδικτυακού τόπου αποποιείται κάθε ευθύνης που απορρέει από την λανθασμένη ερμηνεία των πληροφοριών και των σχετικών συνεπειών.


Διαφημίσεις Google