ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ

 

VETCARE
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ IN VITRO - ΕΜΒΟΛΙΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ

AQUAHEALTH
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

ΟΞΟΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ
(OXA)

Δράση:

Το οξολινικό οξύ ανήκει στις κινολόνες, που αποτελούν συνθετικά καρβοξυλικά οξέα. Έχει βακτηριοκτόνο δράση αναστέλλοντας το ένζυμο DNA-γυράση, που είναι απαραίτητο για τη σύνθεση των βακτηριακών πυρηνικών οξέων και για την αδιάσπαστη περιέλιξη των ελίκων του βακτηριακού DNA. Το οξολινικό οξύ είναι δραστικό εναντίον των λοιμώξεων που οφείλονται σε αρνητικά κατά Gram βακτήρια. Χορηγούμενο από το στόμα μετά από ανάμιξη με την ιχθυοτροφή, φθάνει γρήγορα σε υψηλά επίπεδα στο αίμα και στους ιστούς.

Σύνθεση σκευασμάτων:

Το οξολινικό οξύ κυκλοφορεί σε προμίγματα (premix) 24% και 50%, τα οποία περιέχουν 240g και 500g οξολινικού νατρίου ανά 1000g σκευάσματος σε σκόνη αντιστοίχως.

Ενδείξεις:

Ευρέως φάσματος αντιβακτηριακό εναντίον αρνητικών κατά Gram παθογόνων βακτηρίων, π.χ. Aeromonas spp., Vibrio spp., Photobacterium spp., Yersinia spp., Pseudomonas spp., κλπ., κατάλληλο για την θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων των ψαριών εντατικής εκτροφής.

Να προηγείται της χορήγησης έλεγχος ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα).

Αντενδείξεις, προφυλάξεις:

Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χορήγηση οξολινικού οξέος με σκευάσματα που περιέχουν παράγωγα φουρανίων, τετρακυκλινών και σουλφοναμιδών. Να μη χορηγείται στα ψάρια πέραν των 10 ημερών χωρίς διακοπή.

Τρόποι χορήγησης, δοσολογία:

Τα προμίγματα οξολινικού οξέος χορηγούνται από το στόμα με την τροφή, είτε μετά από ανάμιξή τους σε ιχθυέλαιο και στη συνέχεια με την τροφή, είτε μετά διάλυση σε λίγο νερό και εμβροχή της τροφής και στη συνέχεια ελαφρά επικάλυψη της τροφής με ιχθυέλαιο ως συνδετικού (top coating).

·         Συνιστώμενη θεραπευτική δοσολογία δραστικού συστατικού στα θαλασσινά ψάρια: 60mg/kg βιομάζας/ημέρα (ή 6g/100kg βιομάζας/ημέρα) συνεχώς επί 7-10 ημέρες

·         Αντίστοιχη δοσολογία επί 24% σκόνης premix: 25g/100kg βιομάζας/ημέρα (ή 250g/1000kg βιομάζας/ημέρα) συνεχώς επί 7-10 ημέρες

·         Αντίστοιχη δοσολογία επί 50% σκόνης premix: 12g/100kg βιομάζας/ημέρα (ή 120g/1000kg βιομάζας/ημέρα) συνεχώς επί 7-10 ημέρες

·         Συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία προμιγμάτων 24% και 50% σε 25 kg τροφής (1 σακί), σύμφωνα με την αναλογία της χορηγούμενης ιχθυοτροφής % της βιομάζας των ψαριών:

Ημερήσιο ποσοστό διατροφής

Βιομάζα ψαριών /25kg τροφής

Πρόμιγμα 24% /25kg τροφής

Πρόμιγμα 50% /25kg τροφής

0,5%

5.000 kg

1.250 g

600 g

1,0%

2.500 kg

625 g

300 g

1,5%

1.670 kg

418 g

200 g

2,0%

1.250 kg

313 g

150 g

Χρόνος αναμονής:

150 βαθμο-ημέρες (9 ημέρες από την τελευταία χορήγηση, εφ'όσον η θερμοκρασία του νερού δεν είναι χαμηλότερη από 17° C).

Συντήρηση, συσκευασία:

Κυκλοφορεί σε ενισχυμένους σάκους των 2kg ή 5kg και συντηρείται 36 μήνες σε ξηρό, σκιερό και δροσερό μέρος (μέχρι 25°C).

Να κλείνεται καλά η συσκευασία μετά από κάθε χρήση του προϊόντος.

 

αρχή 

 English

 Αρχική σελίδα
 Επικοινωνία

 Προϊόντα και υπηρεσίες για ψάρια
 Άρθρα και εκθέσεις

Σύνδεσμοι:

 Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων ιχθυοτροφίας
 Ιστοσελίδες ενημέρωσης βιολογίας και ιχθυολογίας

 

Copyright © Δρ Πάνος Βαρβαρίγγος

Απαγορεύεται η ανατύπωση ή δημοσίευση τμημάτων ή όλου του ιστοτόπου.
Κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τη χρήση του.

Αποποίηση ευθύνης:

Κατεβλήθη κάθε προσπάθεια για την αρτιότητα των πληροφοριών που περιέχονται, μέχρι την τελευταία αναθεώρηση των κειμένων. Οι πληροφορίες βασίζονται στην πρακτική και επιστημονική εμπειρία και έχουν ενημερωτικό σκοπό. Δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική καθοδήγηση.
Ο υπεύθυνος συντάκτης του διαδικτυακού τόπου αποποιείται κάθε ευθύνης που απορρέει από την λανθασμένη ερμηνεία των πληροφοριών και των σχετικών συνεπειών.


Διαφημίσεις Google