ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ

 

VETCARE
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ IN VITRO - ΕΜΒΟΛΙΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ

AQUAHEALTH
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

 

Bronopol BP 50% w/v

 

 

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ & ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

 

Φύση, σύνθεση: Διαφανές, άχρωμο, ελαφρά παχύρρευστο, υδατοδιαλυτό υγρό, που περιέχει ως δραστικό συστατικό Bronopol BP 50% w/v.

Ενδείξεις: Το Pyceze ενδείκνυται για την θεραπεία και πρόληψη των βακτηριακών και μυκητιακών προσβολών των υπό εκκόλαψη γονιμοποιημένων αβγών των ψαριών στα εκκολαπτήρια, καθώς και για την πρόληψη και τον περιορισμό των λοιμώξεων αυτών σε εκτρεφόμενα ψάρια μέσα σε δεξαμενές.

Στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς θαλασσινών ψαριών προστίθεται στις καλλιέργειες της ζωντανής τροφής των λαρβών (rotifers, ναύπλιοι Artemia) για τον περιορισμό του αναπτυσσόμενου βακτηριακού φορτίου, συνήθως από αρνητικά κατά Gram βακτήρια (Vibrio spp. Aeromonas spp., κλπ.).

Δοσολογία και χορήγηση: Χορηγείται μετά από διάλυση στο νερό εκτροφής (γλυκό ή θαλασσινό). Για να εξασφαλισθεί καλή απόδοση, πρέπει το Pyceze να χορηγείται με σωστό τρόπο, τηρώντας τις οδηγίες που ακολουθούν:

 

o   Απολύμανση γονιμοποιημένων αβγών σαλμονιδών

o   Απολύμανση γονιμοποιημένων αβγών θαλασσινών ψαριών. Παράδειγμα με αβγά μπακαλιάρων (Gadus morhua, Melanogrammus aeglefinus)     (στην Αγγλική γλώσσα)

o   Θεραπεία ψαριών

o   Προσθήκη στη ζωντανή τροφή (μείωση του βακτηριακού φορτίου)     (στην Αγγλική γλώσσα)

 

 

αρχή 


Διαφημίσεις Google

 

 

 

ΕΠΩΑΖΟΜΕΝΑ ΑΒΓΑ ΣΑΛΜΟΝΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

 

·    Συνιστάται να μη μεταβάλλεται το ακολουθούμενο σύστημα επώασης εξ’αιτίας της χορήγησης του Pyceze.

·    50mg Bronopol/λίτρο (1ml Pyceze/10 λίτρα νερού επωαστήρα) χορηγούνται μία φορά κάθε μέρα για διάρκεια 30 λεπτών. Η πρώτη επέμβαση να μη γίνεται νωρίτερα από 24 ώρες μετά τη γονιμοποίηση των αβγών.

·    Αφού υπολογιστεί η σωστή ποσότητα Pyceze που χρειάζεται (ανάλογα με τον όγκο νερού στον επωαστήρα -βλέπε παρακάτω), αραιώνεται πρώτα σε λίγο νερό, πριν από την προσθήκη στο σύστημα.

·    Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πλαστικός ογκομετρητής 100ml που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος. Μετά τη χρήση, ο ογκομετρητής να ξεπλένεται προσθέτοντας το ξέβγαλμά του στην αραίωση, ώστε να μη χάνεται υπόλειμμα προϊόντος.

·    Μετά το τέλος της διαδικασίας, η παροχή νερού στον επωαστήρα πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωση του νερού στο σύστημα, μέσα σε 30 λεπτά.

·    Είναι σημαντικό τα αβγά να εκτίθενται σε ομοιογενή συγκέντρωση Pyceze καθ’όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό επιτυγχάνεται, άν υπάρχει συνεχής κίνηση/ροή νερού μέσα στον επωαστήρα, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν, είτε σύστημα ανακύκλωσης νερού, είτε συνεχούς ροής, ανάλογα με την επιλογή του ιχθυοτρόφου.

·    Για την αποφυγή μηχανικών βλαβών στα ευαίσθητα επωαζόμενα αβγά, η παροχή και ροή νερού μέσα στον επωαστήρα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, πρέπει να διατηρείται στα ίδια επίπεδα που ισχύουν υπό κανονικές συνθήκες.

·    Οι μαθηματικοί τύποι που ακολουθούν υπολογίζουν την απαιτούμενη ποσότητα Pyceze, ανάλογα με την επιλογή της διαδικασίας χορήγησης (ανακύκλωση ή συνεχής ροή). Συχνά ο χρόνος θεραπείας υπολογίζεται μεγαλύτερος από 30 λεπτά, ώστε να εξασφαλισθεί ομοιογενής διασπορά του Pyceze στο νερό και ομοιόμορφη δοσολογία στα αβγά.

·    Συνιστάται να απομακρύνονται συχνά/καθημερινά τα νεκρά αβγά, τα οποία αποτελούν ευνοϊκό υπόστρωμα και ενθαρύνουν την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων.

 

1. Χορήγηση με ανακύκλωση νερού:  (Δόση = 1ml ανά 10 λίτρα νερού = 50mg Bronopol/λίτρο)

Η απαιτούμενη δόση Pyceze, αφού πρώτα διαλυθεί σε λίγο νερό εκτροφής –“Διάλυμα”, προστίθεται στο σύστημα σταδιακά στη διάρκεια μιάς πλήρους ανακύκλωσης του νερού -“Χρόνος Χορήγησης”. Έτσι επιτυγχάνεται σωστή ανάμιξη του Pyceze μέσα στο σύστημα. Η ανακύκλωση με το διαλυμένο Pyceze συνεχίζεται για τουλάχιστον 30 λεπτά –“Χρόνος Θεραπείας”.

 

Χρόνος Θεραπείας (λεπτά) = Χωρητικότητα επωαστήρα και σωληνώσεων (λίτρα)

Παροχή (λίτρα/λεπτό)

Δόση Pyceze (ml) = Χωρητικότητα επωαστήρα + σωληνώσεων + Διάλυμα* (λίτρα)

10

* Διάλυμα =    ο όγκος του νερού που διαλύεται αρχικά η δόση Pyceze (π.χ. σε ένα κουβά) πριν προστεθεί στο σύστημα.

 

1.    Χρησιμοποιώντας τον πλαστικό διαβαθμισμένο δοσομετρητή 100ml (περιέχεται στη συσκευασία) διαλύεται η δόση του Pyceze σε ένα κουβά με νερό (Διάλυμα).

2.    Αφού διαλυθεί καλά το Pyceze στον κουβά, το “Διάλυμα” προστίθεται σε μία –“Δεξαμενή Κεφαλής”.

3.    Εάν ο εκκολαπτήρας δεν είναι εκ κατασκευής ανακυκλούμενου νερού, θα πρέπει να εγκατασταθεί παροδική ανακύκλωση, που να εξασφαλίζει την ίδια παροχή/ροή νερού μέσα από το σύστημα όπως και πριν. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν πρέπει να υπάρχουν απώλειες/διαρροές νερού.

4.    Ανοίγουμε σιγά-σιγά την παροχή νερού προς τον εκκολαπτήρα από την Δεξαμενή Κεφαλής, ώστε η σταδιακή προσθήκη του Διαλύματος στο σύστημα να διαρκεί όσο μία πλήρης ανακύκλωση του νερού (Χρόνος Χορήγησης). Μιά καλή πρακτική είναι να δοκιμαστεί η διαδικασία αυτή με «ψεύτικο διάλυμα», δηλαδή χωρίς Pyceze, ώστε να στανταριστεί ο σωστός ρυθμός προσθήκης του διαλύματος μέσα στο χρόνο χορήγησης.

5.  Αφού το Διάλυμα με την απαιτούμενη δόση του Pyceze, προστεθεί στο σύστημα του εκκολαπτήρα, αφήνουμε το νερό να συνεχίζει να ανακυκλώνεται για 30 λεπτά της ώρας (Χρόνος θεραπείας). Κατόπιν ανοίγουμε το σύστημα και αποκαθίσταται η συνεχής ροή καθαρού νερού –τέλος θεραπείας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

 

Όγκος νερού

(λίτρα)

 

 

 

 

Τρόπος θεραπείας

Τύπος εκκολαπτήρα

Εκκολαπτήρας

Σωληνώσεις/
Ανακύκλωση

Διάλυμα

Παροχή (λίτρα/λεπτό)

Χρόνος χορήγησης

Pyceze δόση (ml)

 

Μικρός

10 λίτρα x συστοιχία των 20

90

10

1,5 λίτρα x 20

  9,7 λεπτά

30

Ανακύκλωση

Μεγάλος

80

90

10

16

10,6 λεπτά

18

 

Σκάφη

200 λίτρα x 2 σε σειρά

90

10

25

19,6 λεπτά

50

 

 2. Χορήγηση με συνεχή ροή:  (Δόση = 1ml ανά 10 λίτρα νερού = 50mg Bronopol/λίτρο)

Το Pyceze (Διάλυμα) προστίθεται σταδιακά ώστε να αποκατασταθεί η επιθυμητή συγκέντρωσή του στο νερό που ήδη ρέει στο σύστημα. Η χορήγηση διαλύματος Pyceze συνεχίζεται για χρόνο θεραπείας 30 λεπτών.

 

Χρόνος Θεραπείας (λεπτά) =   Χωρητικότητα επωαστήρα και σωληνώσεων (λίτρα)  + 30

Παροχή (λίτρα/λεπτό)

Δόση Pyceze (ml) = [ Παροχή (λίτρα/λεπτό) x Χρόνος Χορήγησης (λεπτά) ] + Διάλυμα* (λίτρα)

10

* Διάλυμα =   ο όγκος του νερού που διαλύεται αρχικά η δόση Pyceze (π.χ. σε ένα κουβά) πριν προστεθεί στο σύστημα.

 

1.    Χρησιμοποιώντας τον πλαστικό διαβαθμισμένο δοσομετρητή 100ml (περιέχεται στη συσκευασία) διαλύεται η δόση του Pyceze σε ένα κουβά με νερό (Διάλυμα).

2.    Αφού διαλυθεί καλά το Pyceze στον κουβά, το “Διάλυμα” προστίθεται σε μία –“Δεξαμενή Κεφαλής”.

3.    Με ανοιχτή την κανονική παροχή του νερού στον εκκολαπτήρα, ανοίγει η παροχή της δεξαμενής κεφαλής, οπότε το Διάλυμα προστίθεται σταδιακά στο σύστημα, στο Χρόνο Χορήγησης που έχει υπολογισθεί. Μιά καλή πρακτική είναι να δοκιμαστεί η διαδικασία αυτή με «ψεύτικο διάλυμα», δηλαδή χωρίς Pyceze, ώστε να στανταριστεί ο σωστός ρυθμός προσθήκης του διαλύματος μέσα στα πλαίσια του χρόνου χορήγησης.

4.    Μετά το τέλος της θεραπείας, η παροχή νερού δια μέσου του εκκολαπτήρα πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει μία πλήρη εναλλαγή νερού εντός 30 λεπτών.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

 

Όγκος νερού

(λίτρα)

 

 

 

 

Τρόπος θεραπείας

Τύπος εκκολαπτήρα

Εκκολαπτήρας

Σωληνώσεις

Πρώτη διάλυση

Παροχή (λίτρα/λεπτό)

Χρόνος χορήγησης

Pyceze δόση (ml)

 

Μικρός

10 λίτρα x συστοιχία των 10

20

10

1,5 litres x 20

38,0 λεπτά

58

Συνεχής ροή

Μεγάλος

70

0

10

16

34,4 λεπτά

56

 

Σκάφη

100 λίτρα x 2 σε σειρά

10

10

12

47,5 λεπτά

58

 

 

   

 (Αριστερά) Σύγκριση αβγών σε σκάφες με και χωρίς χορήγηση Pyceze.

(Δεξιά) Πέστροφα που υποφέρει από μυκητίαση.

 

 

 

αρχή 


Διαφημίσεις Google

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ

 

 

Δοσολογία Pyceze για την θεραπεία των ψαριών:

Θεραπευτική αγωγή μία φορά την ημέρα με 20mg bronopol/λίτρο νερού (1ml Pyceze ανά 25 λίτρα νερού) γιά μέχρι και 14 συνεχόμενες ημέρες. (Διατίθενται διαβαθμισμένοι ογκομετρητές 500mI και 100ml.) Κάθε θεραπεία διαρκεί 30 λεπτά.

 

Δόση Pyceze (ml) = Όγκος νερού δεξαμενής (λίτρα)

25

Θεραπευτικό μπάνιο ψαριών με Pyceze (αρχές):

·       Σταματά η παροχή νερού στη δεξαμενή των ψαριών και μειώνεται, σε ανεκτά για τα ψάρια πλαίσια, η στάθμη (Þ όγκος) του νερού ώστε να εξοικονομηθεί προϊόν

·       Στην περίπτωση των ιχθυοκλωβών, τα δίχτυα ανασύρονται μέχρι βάθους 1m έως 2m ή και βαθύτερα, ανάλογα με τη βιομάζα των ψαριών. Ο κλωβός περιβάλλεται με πλαστικό σάκο γνωστών διαστάσεων. Υπολογίζεται ο όγκος του περιεχομένου νερού με τα ψάρια προς θεραπεία και προστίθεται το Pyceze. Η αγωγή διαρκεί 30 λεπτά μετά το τέλος της οποίας, ο σάκος αποσύρεται και αποκαθίσταται το κανονικό βάθος των διχτυών.

·       Σε όλες τις περιπτώσεις συνιστάται η παροχή οξυγόνου στο νερό καθ’όλη τη διάρκεια της θεραπείας, ώστε αφ’ενός να διατηρείται το εν διαλύσει οξυγόνο σε ασφαλές για τα ψάρια επίπεδο στο νερό, τουλάχιστον 7mg/λίτρο, και αφ’ετέρου να βοηθούν την ανάμιξη του προϊόντος.

·       Την καλή ανάμιξη του Pyceze στο νερό, καθ’όλη τη διάρκεια της θεραπείας, βοηθούν τόσο οι κινήσεις των ψαριών, όσο και η παροχή οξυγόνου στη δεξαμενή.

·       Μετά το τέλος του χρόνου της θεραπείας, η παροχή στη δεξαμενή θα πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζει πλήρη εναλλαγή του νερού το πολύ σε 60 λεπτά.

 

Διαδικασία:

1.    Με τη βοήθεια ογκομετρητή, προστίθεται και διαλύεται η απαιτούμενη ποσότητα Pyceze σε δοχείο/κουβά με μικρή σχετικά ποσότητα νερού εκτροφής (π.χ. 5, 10 ή 20 λίτρα).

2.    Αφού το Pyceze αναμιχθεί καλά στο δοχείο και διακοπεί η παροχή νερού στη δεξαμενή των ψαριών, το διάλυμα μοιράζεται σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής, ώστε να βοηθηθεί η γρήγορη ομοιογενής ανάμιξη του σε όλο τον όγκο του νερού.

3.    Τέλος ξεπλένεται ο ογκομετρητής και το δοχείο διάλυσης και προστίθεται το ξέβγαλμα στη δεξαμενή των ψαριών, για να μην υπάρξει απώλεια προϊόντος.

4.    Όταν όλη η δόση έχει προστεθεί στη δεξαμενή, ο χρόνος σημειώνεται και τα ψάρια παραμένουν στο θεραπευτικό λουτρό για 30 λεπτά.

5.    Στην περίπτωση που τα ψάρια δείξουν συμπτώματα ανησυχίας ή συμπεριφορά στρες, η θεραπεία εγκαταλείπεται, αποκαθίσταται η παροχή καθαρού νερού και καλείται ο κτηνίατρος της μονάδος.

6.    Στο τέλος της θεραπείας αποκαθίσταται ή κανονική παροχή του νερού της δεξαμενής. Η χορήγηση οξυγόνου δεν σταματά, παρά μόνον όταν έχει αποκατασταθεί η κανονική στάθμη και έχει ανανεωθεί το νερό. Αν πρόκειται για κλωβό, αφαιρείται ο σάκος και πέφτει το δίχτυ στο κανονικό του βάθος.

7.    Συνιστώνται επαναλαμβανόμενες ημερήσιες θεραπείες για διάστημα μέχρι και 14 ημερών. Με τη σύμφωνη γνώμη του κτηνιάτρου, μπορεί να μειωθεί η συχνότητα των θεραπειών, όταν ο κίνδυνος είναι μικρός ή τα νοσηρά συμπτώματα είναι ήπια.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σύστημα εκτροφής

Διαστάσεις δεξαμενής

Όγκος νερού

Δόση Pyceze

Δεξαμενή           π.χ. 1

2m διάμετρος x 1m βάθος

3.142 λίτρα

126 ml

π.χ. 2

5m διάμετρος x 2m βάθος

39.270 λίτρα

1,57 λίτρα

Λεκάνη             π.χ. 1

5m μήκος x 2m πλάτος x 1m βάθος

10m3 (10.000 λίτρα)

400 ml

π.χ. 2

10m μήκος x 5m  πλάτος x 1,5m βάθος

75m3 (75.000 λίτρα)

3,0 λίτρα

Κλωβός             π.χ. 1

5m x 5m x 1m βάθος

25m3 (25.000 λίτρα)

1,0 λίτρα

(τετράγωνος)     π.χ. 2

12m x 12m x 1m βάθος

144m3 (144.000 λίτρα)

5,76 λίτρα

Αντενδείξεις, προειδοποιήσεις: Να μην χρησιμοποιείται σε λουτρό ταυτόχρονα με άλλες χημικές ή φαρμακευτικές ουσίες. Να μην χρησιμοποιείται στο ευαίσθητο στάδιο της καθόδου των νεαρών σολωμών από το γλυκό νερό στη θάλασσα (smolting Atlantic salmon).

Χρόνος αναμονής: Δεν υπάρχει χρόνος αναμονής για τα εκτρεφόμενα ψάρια, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Αντίθετα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αβγά ψαριών, που προορίζονται για τον ίδιο σκοπό (χαβιάρι).

Φαρμακευτικές προφυλάξεις: Να φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη. Κατάλληλο μόνο για κτηνιατρική χρήση. Να χρησιμοποιείται με καθοδήγηση κτηνιάτρου. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Προφυλάξεις για τον χρήστη:  Να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα (ερεθιστικό). Να χρησιμοποιούνται αδιάβροχα γάντια, μάσκα προσώπου μιάς χρήσης και προστατευτικά γυαλιά. Απαγορεύεται το κάπνισμα, το φαγητό ή το ποτό κατά τη διάρκεια της εργασίας. Σε περίπτωση επαφής να ακολουθεί άμεση πλύση του δέρματος με άφθονο νερό και σαπούνι και έκπλυση των ματιών με άφθονο νερό και ενδεχομένως ιατρική φροντίδα. Το αδιάλυτο προϊόν μπορεί να αλλοιώσει τις πλαστικές επιφάνειες των δεξαμενών ή των δοχείων εκκόλαψης.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Το πυκνό, αδιάλυτο προϊόν μπορεί να βλάψει τη θαλάσσια πανίδα. Να αποφεύγεται η άσκοπη είσοδός του στο υδάτινο περιβάλλον και η απόρριψη του προϊόντος και των φιαλών σε λίμνες, ποτάμια ή χαντάκια. Οι άδειες φιάλες να μην ανακυκλώνονται και να μην χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη άλλων υλικών. Να ακολουθείται η ισχύουσα σχετική νομοθεσία για την απόρριψη.

Συσκευασία:  Φιάλες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο του 1 λίτρου.

Συντήρηση:  Αποθήκευση σε θερμοκρασία μέχρι 25ºC, μακριά από το φώς.
Η φιάλη να κλείνεται καλά μετά τη χρήση.

Νομοθεσία:  Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.

 

 

 

 

αρχή 

 English

 Αρχική σελίδα
 Επικοινωνία

 Προϊόντα και υπηρεσίες για ψάρια
 Άρθρα και εκθέσεις

Σύνδεσμοι:

 Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων ιχθυοτροφίας
 Ιστοσελίδες ενημέρωσης βιολογίας και ιχθυολογίας

 

Copyright © Δρ Πάνος Βαρβαρίγγος

Απαγορεύεται η ανατύπωση ή δημοσίευση τμημάτων ή όλου του ιστοτόπου.
Κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τη χρήση του.

Αποποίηση ευθύνης:

Κατεβλήθη κάθε προσπάθεια για την αρτιότητα των πληροφοριών που περιέχονται, μέχρι την τελευταία αναθεώρηση των κειμένων. Οι πληροφορίες βασίζονται στην πρακτική και επιστημονική εμπειρία και έχουν ενημερωτικό σκοπό. Δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική καθοδήγηση.
Ο υπεύθυνος συντάκτης του διαδικτυακού τόπου αποποιείται κάθε ευθύνης που απορρέει από την λανθασμένη ερμηνεία των πληροφοριών και των σχετικών συνεπειών.


Διαφημίσεις Google