ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ

 

VETCARE
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ IN VITRO - ΕΜΒΟΛΙΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

AQUAHEALTH
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ – ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Φροντίδα υγείας στην ιχθυοκαλλιέργεια

Υπηρεσίες

    Επισκέψεις μονάδων για αυτοψία και διαγνωστικές εξετάσεις επί τόπου, καθώς επίσης δειγματοληψίες ψαριών για περαιτέρω εργαστηριακές αναλύσεις. Στο εργαστήριο των Αθηνών ολοκληρώνονται οι νεκροσκοπικές, βακτηριολογικές, παρασιτολογικές και ιστολογικές εξετάσεις των δειγμάτων.

    Παρακολούθηση της υγείας και του ρυθμού ανάπτυξης των εκτρεφόμενων ιχθυοπληθυσμών και εν γένει της υγιεινής των μονάδων εκτροφής. Εκτίμηση των περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων και ευαισθησιών των εκτροφών και προσδιορισμός των κατάλληλων μεθόδων διαχείρισης και διατροφής των ψαριών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται, τόσο η μεγιστοποίηση της απόδοσης των υποδομών και εισροών, όσο η μείωση των περιβαλλοντικών οχλήσεων.

    Παροχή συμβουλών και εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα υγιεινής, απολύμανσης και προφύλαξης κατά των ασθενειών στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στις εκτροφές ψαριών θαλάσσης και γλυκού νερού. Υποστήριξη επί τόπου στις τεχνικές εφαρμογής των εμβολίων στα ψάρια. (Η πρωτοπόρος εφαρμογή εμβολιασμών στο εκτρεφόμενο λαβράκι και στην πέστροφα στην Ελλάδα από το 1993 απέδειξε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί μία εφικτή και οικονομικά αποδοτική μέθοδο πρόληψης των σημαντικότερων ιχθυονόσων.)

    Προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ιχθυοκαλλιεργητών, που δραστηριοποιούνται σε κοινά ποτάμια συστήματα ή στον ίδιο θαλάσσιο κόλπο, σε θέματα που άπτονται της υγείας των εκτρεφόμενων οργανισμών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

    Επιθεωρήσεις συσκευαστηρίων και συμβουλές υγιεινής επεξεργασίας αλιευμάτων. Έλεγχος ποιότητος του τελικού προϊόντος.

 

αρχή

 

Διαφημίσεις Google

 

 

Προϊόντα υγείας

 

  Salmosan
Παρασιτοκτόνο κατά αρθροπόδων (ισόποδα, κωπήποδα -ψείρες), καθώς και μονογενών τρηματωδών σκωλήκων.

  Vaximates
Ανθεκτικά και εύχρηστα πλαστικά "πιστόλια" εμβολιασμού ρυθμιζόμενης δόσης.

  Mono-Aqua ταχυ-διαγνωστικό τεστ οροσυγκόλλησης σε ολοκληρωμένη συσκευασία –κιτ- για την ταυτοποίηση των συνήθων παθογόνων βακτηρίων των ψαριών:
-
Vibrio anguillarum (δονακίωση)
-
Photobacterium damselae subsp. piscicida (παστεριδίαση)

  Οξυτετρακυκλίνη
Κτηνιατρικά ιδιοσκεύασματα/προμίγματα οξυτετρακυκλίνης.

  Pyceze
Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο για την απολύμανση αβγών και ιχθυδίων. Αντιμικροβιακό για την ανάσχεση του βακτηριακού φορτίου στις καλλιέργειες και τον εμπλουτισμό τροχοζώων και ναυπλίων Artemia. (Αντικαθιστά το Πράσινου του Μαλαχίτη)

  Βελόνες εμβολιασμού
Υποδερμικές, (luer lock) ανοξείδωτες 3-7mm, 18-22G.

  Dutrion
Υδατοδιαλυτές ταμπλέτες ή σκόνη ClO2 για την απολύμανση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σκευών, τροφίμων, νερού και πάγου.

  Ενισχυμένες σουλφοναμίδες
Κτηνιατρικά ιδιοσκεύασματα/προμίγματα σουλφοναμιδών.

  Αντλία ασφαλείας χημικών
Ανθεκτική, εργονομική πλαστική αντλία ασφαλείας με δοσομετρική φιάλη για άντληση/μετάγγιση ιχθυελαίων, αναισθητικών ή και ερεθιστικών χημικών ουσιών, όπως φορμόλη.

 

  C-powder
Ασκορβικό οξύ σε υδατοδιαλυτούς μικροκρυστάλλους.

  Οξολινικό οξύ
Κτηνιατρικά ιδιοσκεύασματα/προμίγματα οξολινικού οξέος.

 

 

αρχή

Διαφημίσεις Google

 

 

 

 English

 Αρχική σελίδα
 Επικοινωνία
 Άρθρα & εκθέσεις

Σύνδεσμοι:

 Σχετικές διαδικτυακές βάσεις δεδομένων
 Ιστοσελίδες ενημέρωσης για ψάρια

Copyright © Δρ Πάνος Βαρβαρίγγος

Απαγορεύεται η ανατύπωση ή δημοσίευση τμημάτων ή όλου του ιστοτόπου.
Κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τη χρήση του.

Αποποίηση ευθύνης:

Κατεβλήθη κάθε προσπάθεια για την αρτιότητα των πληροφοριών που περιέχονται, μέχρι την τελευταία αναθεώρηση των κειμένων. Οι πληροφορίες βασίζονται στην πρακτική και επιστημονική εμπειρία και έχουν ενημερωτικό σκοπό. Δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική καθοδήγηση.
Ο υπεύθυνος συντάκτης του διαδικτυακού τόπου αποποιείται κάθε ευθύνης που απορρέει από την λανθασμένη ερμηνεία των πληροφοριών και των σχετικών συνεπειών.