ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ

 

VETCARE
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ IN VITRO - ΕΜΒΟΛΙΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΤΑΧΥ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

AQUAHEALTH
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

MONO-AQUA

ΤΑΧΥ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΙΤ IN VITRO

Τύποι που διατίθενται:

  • Mono-aqua -Va για την ανίχνευση του Vibrio anguillarum (Δονακίωση -Vibriosis).
  • Mono-aqua -Pp για την ανίχνευση του Photobacterium damselae subsp. piscicida (Παστεριδίαση - Pasteurellosis).
  • Mono-aqua -Yr για την ανίχνευση της Yersinia ruckeri (Εντερικού ερυθρού στόματος - Yersiniosis -ERM).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα in vitro διαγνωστικά κιτ οροσυγκόλλησης Mono-Aqua προορίζονται για εργαστηριακή χρήση για την ταχύτατη ταυτοποίηση (30sec) συγκεκριμένων βακτηρίων σε μικροβιολογικές καλλιέργειες (agglutination tests).

Αποτελούνται από βιοχημικά αντιδραστήρια-αντιορούς συσκευασμένα μαζί με τα απαραίτητα υλικά δοκιμών και οδηγίες χρήσης σε ενιαία θήκη -κιτ. Χαρακτηρίζονται "in vitro" γιατί εφαρμόζονται όχι σε ζωντανά ψάρια (in vivo), αλλά σε καλλιέργειες παθογόνων βακτηρίων από δείγματα άρρωστων ψαριών.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Tα Mono-Aqua εφαρμόζονται σε ήδη σχηματισμένες μικροβιακές αποικίες από καλλιέργειες των βακτηρίων στα κατάλληλα εκάστοτε θρεπτικά υποστρώματα. Μία, δύο ή περισσότερες αποικίες βακτηρίων αναμιγνύονται και αναδεύονται σε μιά σταγόνα αντιδραστηρίου που περιέχει σφαιροειδή σωματίδια latex επιστρωμένα με ειδικά αντισώματα για το συγκεκριμένο βακτήριο.

Εάν στην υπό εξέταση καλλιέργεια περιέχεται το αναζητούμενο είδος βακτηρίου λαμβάνει χώρα ταχύτατη (30sec) και σαφώς οπτικά διακριτή αντίδραση συγκόλλησης με τη μορφή ισομεγέθων, λευκών συσσωματωμάτων (agglutinates) που είναι κανονικά κατανεμημένα μέσα στη σταγόνα του αντιδραστηρίου. Το τεστ διενεργείται σε κάρτα δοκιμής επάνω σε μαύρο πεδίο για καλύτερη οπτική διάκριση του αποτελέσματος. Άτυπες συγκολλήσεις με την μορφή νεφελωδών, γαλακτόχρωμων, ακανόνιστων πηγμάτων θεωρούνται αρνητικές.

Κάθε κιτ έχει δυναμικότητα 50 ελέγχων (tests).

Διασφάλιση αποτελέσματος: Για την αποφυγή διαγνωστικών λαθών εξ'αιτίας μη ειδικών αντιδράσεων, όταν το προηγούμενο τέστ είναι θετικό ενδείκνυται η ταυτόχρονη εξέταση και με το αρνητικό αντιδραστήριο-μάρτυρα σε μικροβιακές αποικίες της ίδιας καλλιέργειας κατά τον ίδιο τρόπο. Το αρνητικό αντιδραστήριο περιέχει σφαιροειδή σωματίδια latex επιστρωμένα με μη ειδικά αλλά συγγενή αντισώματα. Στο αρνητικό τεστ-μάρτυρα δεν πρέπει να παρατηρηθεί κανονική/τυπική συγκόλληση.

 

Φιαλίδια με τα αντιδραστήρια
"
test" και "control".

Τα διαγνωστικά κιτ Mono-Aqua είναι ιδανικά για την γρήγορη επιβεβαίωση της παρουσίας ή απουσίας συγκεκριμένων βακτηρίων σε καλλιέργειες, η οποία συνεπάγεται την επιβεβαίωση ή απόρριψη των αντίστοιχων παθολογιών των ψαριών.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα Mono-aqua κιτ συντηρούνται υπό ψύξη +2o ως +7o C σε κοινό ψυγείο τουλάχιστον επί 36 μήνες. Να αποφεύγεται η κατάψυξη.

Μπορεί να χρησιμοποιούνται σταδιακά, πολλές φορές ανάλογα με τις ανάγκες.

αρχή

 English

 Αρχική σελίδα
 Επικοινωνία

 Προϊόντα και υπηρεσίες για ψάρια
 Άρθρα και εκθέσεις

Σύνδεσμοι:

 Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων ιχθυοτροφίας
 Ιστοσελίδες ενημέρωσης βιολογίας και ιχθυολογίας

 

Copyright © Δρ Πάνος Βαρβαρίγγος

Απαγορεύεται η ανατύπωση ή δημοσίευση τμημάτων ή όλου του ιστοτόπου.
Κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τη χρήση του.

Αποποίηση ευθύνης:

Κατεβλήθη κάθε προσπάθεια για την αρτιότητα των πληροφοριών που περιέχονται, μέχρι την τελευταία αναθεώρηση των κειμένων. Οι πληροφορίες βασίζονται στην πρακτική και επιστημονική εμπειρία και έχουν ενημερωτικό σκοπό. Δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική καθοδήγηση.
Ο υπεύθυνος συντάκτης του διαδικτυακού τόπου αποποιείται κάθε ευθύνης που απορρέει από την λανθασμένη ερμηνεία των πληροφοριών και των σχετικών συνεπειών.


Διαφημίσεις Google